شماره تلفن شركت

تهران - بزرگراه آيت اله سعيدي ( به سمت اسلامشهر) - ابتداي چهار دانگه - بلوار شهداي ايران خودرو ديزل - درب شماره 2

كد پستي: 3319717381

صندوق پستي : 736 -  13185